Αγαπημένες λέξεις : Alma Maritime

20

Το νέο site για την Ναυτιλιακή Εταιρεία Alma Maritime είναι στον αέρα στην ηλεκτρονική διεύθυνση

http://www. almamaritime.com
H εταιρεία διαθέτει έναν απο τους πιο σύγχρονους στόλους φορτηγών πλοίων.
Τα γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στην Γλυφάδα, Αττικής.