Αγαπημένες λέξεις : Server

26

Η Client Trust S.A., ενημερώθηκε για τις ραγδαίες εξελίξεις, και  στον χώρο του Virtulization παρακολουθώντας το Virtulization Forum 2010 http://virtualizationforum.gr/
H CT, πρωτοπορεί στον χώρο έχοντας ήδη Virtulized Infustructure σε ποσοστό άνω του 70% σε Core συστήματα τής.
Το consolidation ratio των διακομιστών μας κυμαίνεται στο 4:1
Το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται στους διακομιστές της Client Trust είναι [...]