Αγαπημένες λέξεις : sanyo

07

To ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας έχει βασισθεί στο προιόν CT e-shop.  Η εταιρία COSMOTRONIC ιδρύθηκε το 1988 και ασχολήθηκε με τις χονδρικές πωλήσεις ηλεκτρονικών εξαρτημάτων σε ολόκληρη την Ελλάδα .
Οι πελάτες της είναι  κατά κύριο λόγω  καταστήματα λιανικού εμπορίου , βιοτεχνίες και βιομηχανίες . Ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς και συγκεκριμένα το 1992 προσθέσε  [...]