07

Η Client Trust A.E.  ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1999, είναι πρωτοπόρος εταιρεία παροχής
υπηρεσιών και προϊόντων στους τομείς της Πληροφορικής και των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,
με  ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη εφαρμογών (customized software), την υλοποίηση
διαδικτυακών εφαρμογών, στην διαχείριση βάσεων δεδομένων, στην ανάπτυξη εφαρμογών
διαχείρισης πολυγλωσσικού ψηφιακού περιεχομένου,
στην διαχείριση εφαρμογών πελατειακών σχέσεων (CRM), στην ανάπτυξη εφαρμογών
multimedia και flash animation, την ποιοτική φιλοξενία (hosting) διαδικτυακών
εφαρμογών  και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις οι οποίες προστατεύουν τις επενδύσεις των πελατών
της και ενδυναμώνουν την online προβολή και την επιχειρηματικότητα εταιριών και
οργανισμών.

Σήμερα, η Client Trust, έχοντας υλοποιήσει  κρίσιμα έργα στον Δημόσιο και στον Ιδιωτικό Τομέα, αποτελεί αξιόπιστη και εγγυημένη λύση για την κάλυψη των αναγκών ενός οργανισμού στην Πληροφορική και στις Ηλεκτρικές Επικοινωνίες.
Οι πελάτες της Client Trust δραστηριοποιούνται στους κλάδους του εμπορίου, της βιομηχανίας, των τηλεπικοινωνιών, του τουρισμού της παροχής υπηρεσιών, καθώς και στην Δημόσια Διοίκηση.

Η Client Trust  διαφοροποιείται από ανταγωνιστικές επιλογές με πολλαπλούς τρόπους. Οι κυριότεροι εξ’ αυτών είναι:

* Διαθέτει δική της πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών Internet και δικό της τελικό προϊόν CMS (Content Management System).

* Διαθέτει δικό της σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM).

* Διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας

* Διαθέτει μοναδικό συνδυασμό προϊόντων, ίδιας ανάπτυξης, για την διαχείριση περιεχομένου και υπηρεσιών στο Διαδίκτυο (Internet) και σε κινητές συσκευές (Mobile phones and devices)

* Κατέχει υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία στην ανάπτυξη εφαρμογών στο διαδίκτυο (JAVA, PHP κ.α.)

* Κατέχει υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία σε τεχνολογίες ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών και εφαρμογών πολυμέσων, που της δίνει τη δυνατότητα να προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

* Μπορεί να αξιοποιεί τις υπάρχουσες επενδύσεις και υποδομές, χωρίς να επιβάλλει αλλαγές τεχνολογίας.

* Έχει ιδιόκτητο εξοπλισμό πληροφορικής και δικτύων που είναι εγκατεστημένα στο data center της εταιρείας Verizon corporation στην Αθήνα.

* Λειτουργεί πελατοκεντρικά, με σκοπό τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών τόσο των πελατών της όσο και των τελικών χρηστών των εφαρμογών της

* Διαθέτει εκτενή γνώση της αγοράς, επιτυγχάνοντας τη μέγιστη δυνατή απόδοση του κεφαλαίου της επένδυσης, προτείνοντας άμεσες και άκρως ανταγωνιστικές λύσεις

One Response to “ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ”

  1. Maya Says:

    Ya learn something new eevryady. It’s true I guess!

Αφήστε ενα σχόλιο