20

Το νέο site για την Ναυτιλιακή Εταιρεία Alma Maritime είναι στον αέρα στην ηλεκτρονική διεύθυνση

logohttp://www. almamaritime.com

H εταιρεία διαθέτει έναν απο τους πιο σύγχρονους στόλους φορτηγών πλοίων.

Τα γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στην Γλυφάδα, Αττικής.

Comments are closed.