Αγαπημένες λέξεις : WiMAX

10

Ο νέος ιστότοπος για την εταιρεία Rolaware Ltd, βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.rolaware.gr
H Rolaware είναι εταιρεία παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Η εταιρεία προχωρά στην ανάπτυξη ενός δικτύου WIMAX που θα καλύπτει όλη την Ελληνική επικράτεια. Ήδη καλύπτονται πλήρως οι περιοχές της Θεσαλλονίκης και της Αθήνας καθώς και η σύνδεση μεταξύ τους.
Η εταιρεία [...]