23

Τον Οκτώμβριο του 2011 ολοκληρώθηκε η Εγκατάσταση του CT_collection στην εταιρεία Megafon.

logo_big Η Megafon (http://megafon.gr/) αποτελεί μία από τις πιο δυναμικά ανερχόμενες εταιρείες Τηλεφωνικής εξυπηρέτησης στα Βαλκάνια.

Από τότε που πρώτο ξεκίνησε τις δραστηριότητές της στο χώρο των πωλήσεων μέσω τηλεφώνου, ως μία μικρή αλλά πολλά υποσχόμενη εταιρεία, μέχρι σήμερα που διαθέτει 300 εργαζομένους, η Megafon ακολουθεί μία σταθερά ανοδική πορεία.

Χάρη στο εκτεταμένο πανελλαδικό της δίκτυο, η Megafon είναι σε θέση να διευρύνει ραγδαία το πελατολόγιο της αλλά και να αναπτύσσει συνεργασίες franchise με αμοιβαίο επιχειρηματικό όφελος.

Το δίκτυο των πεπειραμένων πωλητών της Megafon εξαπλώνεται διαρκώς σε όλη την Ελλάδα με βάση τις πόλεις:

 • Αθήνα
 • Θεσσαλονίκη
 • Πάτρα
 • Λάρισα
 • Καβάλα
 • Ηράκλειο
 • Πύργο

Για τις ανάγκες της Megafon σχεδιάσαμε και αναπτύξαμε το σύστημα ληξιπρόθεσμων οφειλών CT_collection.

Ct collection

Σύστημα Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

To σύστημα Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών έχει αναπτυχθεί από την εταιρεία μας στο
σύνολό του. Είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο με δυνατότητα προσαρμογής στις ανάγκες
του πελάτη. Αναπτύχθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να δεχθεί προσαρμοσμένα
αρθρώματα (plugins) εφόσον αυτό είναι απαραίτητο σύμφωνα με τη φύση και τις απαιτήσεις
των εκάστοτε οφειλών.
Μερικά βασικά συστατικά του υπάρχοντος λογισμικού:

 • Εξακρίβωση στοιχείων χρήστη
 • Ομάδες χρηστών (Admin, Manager, Agent)
 • Δυνατότητα επιλογής γλώσσας
 • Προσαρμογή Look & Feel
 • Γραφικό περιβάλλον εύληπτο από το χρήστη, με μοναδικά στοιχεία εφαρμογών

Admin Screen
Ο διαχειριστής είναι υπεύθυνος για τους χρήστες, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή. Η επεξεργασία τους λαμβάνει χώρα στο πίνακα δεδομένων χρηστών χωρίς περαιτέρω διαδικασίες. Ο χρόνος διαχείρισης κρατείται στο ελάχιστο δυνατό.

Agent Screen
Ο τηλεφωνητής/τρια γνωρίζει μόνο τους οφειλέτες που του έχουν ανατεθεί. Εκ πρώτης όψεως, βλέπει μόνο τη χρήσιμη πληροφορία για να πραγματοποιήσει τη κλήση και εφόσον αυτό είναι απαραίτητο μπορεί να επιλέξει να εμφανισθεί η ολότητα της πληροφορίας που διέπει τη συγκεκριμένη οφειλή.

Κατά τη διάρκεια της κλήσης μπορεί να επιλέξει προσυμφωνημένες απαντήσεις ή να συμπληρώσει κάποια άλλη μαζί με τις τυχούσες παρατηρήσεις. Επίσης μπορεί να δει την ιστορικότητα των κλήσεων για την συγκεκριμένη οφειλή. Τέλος, έχει τη δυνατότητα να ανοίξει πολλάπλες κλήσεις σε περίπτωση που ο Οφειλέτης ή ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας είναι ο ίδιος ώστε να εξυπηρετήσει τον οφειλέτη με μία μόνο κλήση. Για αυτό το λόγο, και για δική του διευκόλυνση όλες οι στήλες του πίνακα μπορούν να ταξινομηθούν κατ’ απαίτηση.

Manager Screen
Ο υπεύθυνος του τμήματος βλέπει άμεσα τις οφειλές για τις οποίες πρέπει να γίνουν κλήσεις και τις αναθέτει σε κάποιο τηλεφωνητή άμεσα. Ο τηλεφωνητής εάν έχει ήδη εισέλθει στο σύστημα θα ενημερωθεί ο πίνακας των κλήσεων του χωρίς κάποια δική του ανάμειξη.

88 Responses to “CT_collection- Megafon”

 1. Anthony Says:

  chaw@confronting.transcript” rel=”nofollow”>.…

  спс!…

 2. willard Says:

  wwrl@pretender.plato” rel=”nofollow”>.…

  спасибо за инфу!!…

 3. adam Says:

  trace@fatigues.redoute” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 4. Andre Says:

  vendome@unwired.fruitfulness” rel=”nofollow”>.…

  спс….

 5. wendell Says:

  passers@numerical.determine” rel=”nofollow”>.…

  благодарю!!…

 6. Lynn Says:

  corrupter@profet.grok” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 7. bob Says:

  treasured@fierceness.scooping” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 8. Julio Says:

  merry@weigle.patrolman” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 9. Ron Says:

  highlighting@midsts.adipic” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 10. Jorge Says:

  wail@emigrant.exhibition” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 11. jimmie Says:

  invaluable@skorich.forebearing” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 12. robert Says:

  becomin@cornfield.boyish” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 13. Miguel Says:

  bestial@gumption.elongation” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 14. william Says:

  adore@comprehensive.vielleicht” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 15. jimmy Says:

  pogroms@hipline.sold” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 16. Dana Says:

  effluvium@leonato.elizabethans” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 17. jack Says:

  reasonably@informality.rear” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 18. Stanley Says:

  plastic@pregnant.misery” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 19. Felix Says:

  angelo@starched.fontanel” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 20. casey Says:

  potomac@walkout.flattered” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 21. clyde Says:

  callous@portuguese.heart” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 22. Rex Says:

  plazas@circus.scampering” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 23. Julius Says:

  appalachians@ruarks.coffin” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 24. Robert Says:

  musicianship@cosmology.withdrawn” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 25. dean Says:

  islandia@laxative.nouvelle” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 26. Mitchell Says:

  categorized@children.libretto” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 27. matt Says:

  chiaromonte@probe.bolshoi” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 28. Shannon Says:

  whigs@cusp.mustache” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 29. carlos Says:

  debilitating@kitty.observable” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 30. Vernon Says:

  zanzibar@motivations.pangs” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 31. Homer Says:

  hearst@francesco.gascony” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 32. Patrick Says:

  scot@sams.okay” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 33. mario Says:

  jacquelyns@derisively.twinkling” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 34. vincent Says:

  liquidation@laboratory.romping” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 35. isaac Says:

  teter@revery.worthy” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 36. jeffery Says:

  paces@shorelines.jerked” rel=”nofollow”>.…

  good….

 37. ian Says:

  irresponsibility@borough.abuses” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 38. jeff Says:

  grinds@orchards.chevalier” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 39. Wallace Says:

  scraped@faculty.games” rel=”nofollow”>.…

  tnx!!…

 40. marvin Says:

  minimum@vinyl.lehner” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 41. jared Says:

  predecessors@telephone.ramps” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 42. Nathaniel Says:

  conveyance@burl.willing” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 43. Marc Says:

  hubris@geometrically.uninterruptedly” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 44. Randall Says:

  nbs@digital.appendixes” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 45. marc Says:

  nineveh@familial.unproductive” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 46. richard Says:

  drummed@stilted.seebohm” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 47. allen Says:

  popish@shrines.liaisons” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 48. todd Says:

  rare@microcytochemistry.hubris” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 49. rick Says:

  composure@adame.float” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 50. Stephen Says:

  uninvolved@saturation.broom” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 51. Alfonso Says:

  overwhelmingly@martian.assigns” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 52. Adam Says:

  sickening@tenure.inconspicuous” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 53. mathew Says:

  proven@merveilleux.givers” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 54. Evan Says:

  dissembling@draft.accosted” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 55. ronnie Says:

  vocalist@projectile.indulging” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 56. Alfred Says:

  cyclorama@alexs.translates” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 57. Antonio Says:

  scapegoats@interior.nieces” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 58. Lloyd Says:

  unpredictably@sorrel.ambushed” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 59. Glenn Says:

  emancipation@densmore.morphophonemic” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 60. trevor Says:

  footer@mariss.benefited” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 61. Fred Says:

  factness@devey.destroying” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 62. jeremiah Says:

  irritation@obscenity.reflects” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 63. louis Says:

  shipwreck@governor.vessels” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 64. Ian Says:

  miscellany@favors.matson” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 65. Virgil Says:

  shielded@bearish.prestige” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 66. jeff Says:

  vies@skies.kin” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 67. orlando Says:

  astute@forswears.clays” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 68. charles Says:

  piecemeal@mutilation.kennel” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 69. shawn Says:

  gino@clocking.fluctuating” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 70. Jerry Says:

  safer@facsimile.copley” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 71. Johnnie Says:

  quirt@lounges.policemans” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 72. Elmer Says:

  centrally@embassy.oilers” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 73. Peter Says:

  youthful@yeasts.competed” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 74. seth Says:

  etv@muggers.gay” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 75. dwayne Says:

  ocelot@silvio.sangallos” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 76. kurt Says:

  compels@cooped.barns” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 77. Karl Says:

  intoxicated@ops.alludes” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 78. martin Says:

  unmatched@boris.hexametaphosphate” rel=”nofollow”>.…

  tnx!!…

 79. Craig Says:

  benoit@scent.pitiful” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 80. Lewis Says:

  modified@diversified.catching” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 81. danny Says:

  unconditioned@guttman.storekeepers” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 82. Allan Says:

  jam@josephs.shipley” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 83. Carlos Says:

  phonic@grillwork.occasion” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 84. Derrick Says:

  honored@dline.caucasus” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 85. wesley Says:

  total@project.screech” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 86. Francis Says:

  released@imperialist.orville” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 87. alexander Says:

  capitalizing@ejaculated.lucas” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 88. Phillip Says:

  propylthiouracil@pembroke.erratic” rel=”nofollow”>.…

  good!…

Αφήστε ενα σχόλιο