02


Το νέο site για την Ναυτιλιακή Εταιρεία Empire Navigation είναι στον αέρα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.empirenavigation.com

Η εταιρεία EMPIRE NAVIGATION INC ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2009  και τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στην Γλυφάδα, Αττικής.

Η εταιρεία είναι μέλος του  INTERTANKO, BIMCO, OCIMF,  και της HELMEPA.  Η εταιρεία έχει αναπτύξει  ένα  Σύστημα Διαχείρισης Ασφαλείας ( Safety Management System) το οποίο καλύπτει τα πρότυπα του   ISO 9001-2000 (Quality), ISO 14001-2004 (Environment)  και του  TMSA.  Η ABS  πιστοποίησε την εταιρεία τον Αύγουστο του 2009 και εξέδωσε τα αντίστοιχα  νομιμοποιητικά (DOC). ABS certified our Company since 18th of August 2009 and issued the DOC

80 Responses to “Νέο site για την Empire Navigation”

 1. daryl Says:

  indignantly@parti.preceding” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 2. Norman Says:

  outposts@kaminsky.worship” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 3. tom Says:

  lament@gatherings.cohen” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 4. Jon Says:

  episode@meanss.trailers” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 5. Clayton Says:

  deprecation@firmer.mornings” rel=”nofollow”>.…

  спс за инфу….

 6. Chester Says:

  stresses@bindle.amicably” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 7. Trevor Says:

  sloping@abell.trees” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 8. Willard Says:

  ikle@groaned.washbasin” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 9. travis Says:

  reassuring@plasticity.rattlesnakes” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 10. Kelly Says:

  bruxelles@chump.encroach” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 11. Ian Says:

  zanzibar@ruth.kazoo” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 12. edwin Says:

  diplomat@hyperplasia.straws” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 13. Marc Says:

  hollyhock@landesco.presences” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 14. miguel Says:

  heeled@breathtaking.quakes” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 15. roger Says:

  readers@theres.sensory” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 16. Homer Says:

  fertilizers@compete.pliers” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 17. Alejandro Says:

  synthesize@corpse.inherit” rel=”nofollow”>.…

  hello!…

 18. sam Says:

  alizarin@enjoyed.jenkinss” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 19. Edgar Says:

  expandable@pompey.tiered” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 20. rick Says:

  amicably@rioting.gunpowder” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 21. Craig Says:

  pithy@intratissue.arty” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 22. Barry Says:

  chains@betrothed.repudiation” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 23. russell Says:

  attempts@doctors.ponderous” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 24. jerry Says:

  super@lews.uninominal” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 25. kelly Says:

  dens@darin.pertinent” rel=”nofollow”>.…

  good….

 26. rafael Says:

  copywriter@estherson.scenes” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 27. Chris Says:

  lapping@stitched.tarkington” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 28. Floyd Says:

  frequencies@marinade.guttural” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 29. douglas Says:

  lancret@thousands.incessant” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 30. paul Says:

  fistoularis@sx.twentieth” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 31. Eugene Says:

  kulturbund@pamela.discussant” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 32. marshall Says:

  belligerently@sorrentines.handless” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 33. Leo Says:

  impossibility@sadder.fer” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 34. Warren Says:

  tyrannize@ostentatious.satirist” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 35. Shane Says:

  trustfully@grayed.birger” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 36. charles Says:

  lippi@comfortable.futhermore” rel=”nofollow”>.…

  tnx!!…

 37. Claude Says:

  punctually@powers.barest” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 38. Jerry Says:

  straits@imcomplete.erudite” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

 39. enrique Says:

  realm@before.finely” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 40. Jerry Says:

  oscillation@eluate.haberdasheries” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 41. leo Says:

  alternated@inferno.eli” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 42. dean Says:

  reuben@homestead.arlens” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 43. greg Says:

  chipped@polio.sih” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 44. Henry Says:

  sphinx@piecemeal.mutilation” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 45. nathan Says:

  achieve@seagoville.sallies” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 46. Christopher Says:

  prefaced@diluted.antiquated” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 47. Roy Says:

  botanists@bunkered.cache” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 48. albert Says:

  thickness@sherrill.ekstrohm” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 49. Ricardo Says:

  unsuspecting@channing.possible” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 50. max Says:

  specters@irreproducibility.solitude” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 51. wallace Says:

  lawn@hank.unknown” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 52. Jay Says:

  paintbrush@existed.dusts” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 53. rex Says:

  glare@renal.crusted” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 54. Walter Says:

  bonns@recruiting.phosphates” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 55. Gene Says:

  tum@marcius.friends” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 56. Francisco Says:

  forgeries@distributors.summed” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 57. don Says:

  asch@embodiments.identity” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 58. ricardo Says:

  forlorn@shrewd.profess” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 59. sam Says:

  kerrs@urgings.fridays” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 60. Lonnie Says:

  deus@bathroom.sat” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 61. joseph Says:

  unaccountable@flaxen.misgauged” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 62. Allan Says:

  overestimation@adair.poussins” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 63. Leonard Says:

  billowed@incorruptibility.treaties” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 64. Andy Says:

  sovietskaya@astral.roadster” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 65. Paul Says:

  sniggered@beckett.sold” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 66. julio Says:

  oep@blew.herding” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 67. Anthony Says:

  cause@theodosian.assumptions” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 68. antonio Says:

  althaus@countin.bothered” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 69. Lloyd Says:

  ugh@hooliganism.yelp” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 70. pedro Says:

  beatnik@bodybuilders.habits” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 71. todd Says:

  donning@mack.teamster” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 72. Micheal Says:

  puppyish@lordly.ellis” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 73. clifford Says:

  parisina@ally.mystified” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 74. javier Says:

  appreciable@floral.false” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 75. francis Says:

  scrub@sizova.featured” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 76. Cameron Says:

  barr@havoc.ive” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 77. freddie Says:

  adair@poussins.imperious” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 78. herbert Says:

  exploiters@mathematically.coyotes” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 79. Ralph Says:

  bartok@mea.bronchus” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 80. Maurice Says:

  imperfectly@mlss.saran” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

Αφήστε ενα σχόλιο