Αγαπημένες λέξεις : Αρχοντούλα Παπαπαναγιώτου

23

Το δικηγορικό γραφείο ιδρύθηκε το έτος 1996 από την Αρχοντούλα Παπαπαναγιώτου, σε συνεργασία με τους Γεώργιο – Ανδρέα Ζάννο και Δημήτριο Σαραφιανό.
Το δικηγορικό γραφείο υπό το όνομα «ΖΑΝΝΟΣ-ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ-ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ» εδραιώθηκε σύντομα ως ένα από τα πλέον έγκριτα δικηγορικά γραφεία με εξειδίκευση στον τομέα του δικαίου της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας στην [...]