Αγαπημένες λέξεις : δικηγορική εταιρεία

Jan
23

The law office was founded in 1996 by Arhontoula Papapanagiotou, in collaboration with Georgios Andreas Zannos and Dimitrios Sarafianos.
Το δικηγορικό γραφείο υπό το όνομα «ΖΑΝΝΟΣ-ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ-ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ» εδραιώθηκε σύντομα ως ένα από τα πλέον έγκριτα δικηγορικά γραφεία με εξειδίκευση στον τομέα του δικαίου της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα.
www.aplawfirm.gr