Feb
10

Τον Φεβρουάριο του 2012 ολοκληρώθηκε η Εγκατάσταση του CT_call_center στην εταιρεία Befon.

befon

Η εταιρεία (http://www.befon.gr) ξεκίνησε τις δραστηριότητές της στο χώρο των πωλήσεων μέσω τηλεφώνου, το 1998, με 10 εργαζόμενους, για να είναι πλέον μια από τις μεγαλύτερες δυνάμεις στο χώρο αυτό, με περισσότερους από 200 εργαζόμενους.

Η Befon Ε.Π.Ε. διαθέτει σήμερα ένα εκτεταμένο και εξαιρετικά δραστήριο δίκτυο πεπειραμένων πωλητών που εξαπλώνεται ραγδαία σε όλη την Ελλάδα με συντονιστικά κέντρα στις πόλεις:

 • Καβάλα
 • Θεσσαλονίκη
 • Λάρισα
 • Πύργο

Για τις ανάγκες της Befon σχεδιάσαμε και αναπτύξαμε το σύστημα ληξιπρόθεσμων οφειλών CT_call_center.

Το «CT call center», έχει αναπτυχθεί από την εταιρεία μας στο
σύνολό του. Είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο με δυνατότητα
προσαρμογής στις ανάγκες του πελάτη. Αναπτύχθηκε με τέτοιο
τρόπο ώστε να μπορεί να δεχθεί προσαρμοσμένα αρθρώματα (plugins)
εφόσον αυτό είναι απαραίτητο σύμφωνα με τη φύση και τις απαιτήσεις
των εκάστοτε προϊόντων.

Μερικά βασικά συστατικά του υπάρχοντος λογισμικού:

 • Ρόλοι χρηστών (Διαχειριστής Εφαρμογής, Διαχειριστής Κλήσεων, Τηλεφωνητής, BackOffice). Κάθε χρήστης μπορεί να ανήκει σε παραπάνω από ένα ρόλο και να έχει πρόσβαση στις ανάλογες οθόνες.
 • Δημιουργίας προϊόντων δυναμικά, σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη.
 • Δημιουργία εκτυπώσεων και εξαγωγή σε αρχεία μορφής excel ή pdf.
 • Προσαρμογή της εμφάνισης και των χρωμάτων της εφαρμογής.
 • Γραφικό περιβάλλον εύληπτο από το χρήστη, με μοναδικά στοιχεία εφαρμογών.

Διαχειριστής Εφαρμογής

Προϊόντα

Ο διαχειριστής της εφαρμογής είναι υπεύθυνος για την δημιουργία των προϊόντων για τα οποία θα πραγματοποιούνται κλήσεις. Για κάθε προϊόν καταχωρεί επίσης τα πεδία που θα συμπληρώνονται από τους χρήστες όταν καταχωρείται μια αίτηση αγοράς του συγκεκριμένου προϊόντος.

Για κάθε πεδίο ορίζει τον τύπο του (χαρακτήρες, αριθμός, λίστα τιμών κλπ), αν πρόκειται για υποχρεωτικό πεδίο, καθώς και τυχόν διασύνδεση με κάποιο από τα στοιχεία του πελάτη για αυτόματη συμπλήρωση κατά την διαδικασία καταχώρησης μιας αίτησης.

Στην περίπτωση που πρόκειται για μια καθορισμένη λίστα τιμών, εισάγει τις τιμές από τις οποίες θα επιλέγει ο χρήστης όταν συμπληρώνει την αίτηση.

Υπάλληλοι – Τμήματα

Ο διαχειριστής της εφαρμογής είναι επίσης υπεύθυνος για τους χρήστες (υπαλλήλους) που θα χρησιμοποιούν την εφαρμογή, τους οποίους μπορεί να τους ομαδοποιήσει ανά τμήμα.

Για κάθε χρήστη συμπληρώνει τα στοιχεία του, και ορίζει τους ρόλους στους οποίους ανήκει (Διαχειριστής Εφαρμογής, Διαχειριστής Κλήσεων, Τηλεφωνητής, BackOffice).

Διανομείς

Μπορεί επίσης να ορίζει τους διανομείς μέσω τον οποίον γίνεται η παράδοση/παραλαβή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών που απαιτούνται από τους πελάτες.

Τράπεζες

Τέλος, μπορεί να εισάγει μια λίστα από τράπεζες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πεδίο σε κάποιο προϊόν.

Διαχειριστής Κλήσεων

Ο διαχειριστής κλήσεων δημιουργεί κλήσεις και τις αναθέτει στους τηλεφωνητές.  Μπορεί επίσης να παρακολουθεί ποιοι τηλεφωνητές είναι συνδεδεμένοι ανά πάσα στιγμή.

Εάν ο αντίστοιχος τηλεφωνητής έχει ήδη εισέλθει στο σύστημα, πίνακας των κλήσεών του ενημερώνεται αυτόματα χωρίς κάποια δική του ανάμειξη, ενώ και ο διαχειριστής παρακολουθεί  ζωντανά (live) την εξέλιξη των κλήσεων, με ενδείξεις για όσες βρίσκονται σε εξέλιξη, την έκβαση της κλήσης, στατιστικά του τηλεφωνητή κλπ.

Η δημιουργία των κλήσεων γίνεται ανά προϊόν, ορίζοντας ένα εύρος τηλεφωνικών αριθμών.

Τηλεφωνητής

Ο τηλεφωνητής/τρια γνωρίζει μόνο τις κλήσεις που του έχουν ανατεθεί ανά προϊόν. Για κάθε υποψήφιο πελάτη μπορεί να εμφανίσει τυχόν ιστορικό προηγούμενων κλήσεων καθώς και αν έχει προηγούμενες αιτήσεις για κάποιο προϊόν.

Κάνοντας κλικ σε κάποιον από τους τηλεφωνικούς αριθμούς γίνεται αυτόματα η κλήση και μπορεί να επιλέξει από μια λίστα την ανταπόκριση του πελάτη. Εφόσον ο πελάτης επιθυμεί την αγορά του προϊόντος έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει άμεσα στο σύστημα την αίτηση για το προϊόν ή εναλλακτικά, να την καταχωρήσει χειρόγραφα μέσω εντύπου, το οποίο στη συνέχεια παραδίδεται στο Back Office που την περνάει στο σύστημα.

Back Office

Οι χρήστες Back Office είναι υπεύθυνοι για την καταχώρηση στο σύστημα των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί σε έντυπη μορφή (χειρόγραφες αιτήσεις). Οι χειρόγραφες αιτήσεις εμφανίζονται σε λίστα με επιλεγμένο τον πελάτη, το προϊόν και τον τηλεφωνητή που πραγματοποίησε την κλήση και ο χρήστης Back Office εισάγει όποια επιπλέον στοιχεία χρειάζονται. Μπορεί επίσης να καταχωρήσει και ανεξάρτητες αιτήσεις.

Στην οθόνη της αίτησης συμπληρώνονται τα στοιχεία του πελάτη, τα στοιχεία που αφορούν το προϊόν (πεδία του προϊόντος), καθώς και λεπτομέρειες για το ραντεβού του διανομέα με τον πελάτη. Τα πεδία του προϊόντος που έχει συνδέσει ο διαχειριστής της εφαρμογής με πεδία του πελάτη μπορούν να συμπληρωθούν αυτόματα με το πάτημα ενός κουμπιού.

Ακόμη, ο χρήστης Back Office μπορεί να κάνει αναζήτηση των καταχωρημένων αιτήσεων βάση κριτηρίων, να εκτυπώσει τα αποτελέσματα ή να τα εξάγει σε μορφή excel ή pdf.

Μπορεί τέλος, να εκτυπώσει το πρόγραμμα ή δρομολόγιο ενός διανομέα ανά ημέρα, με βάσει τα ραντεβού των αιτήσεων που έχουν καταχωρηθεί.

http://befon.gr/

100 Responses to “CT_call_center- Befon”

 1. charles Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 2. john Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 3. Charlie Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  спс!…

 4. neil Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 5. lee Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 6. stuart Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  спс….

 7. randy Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 8. rodney Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  tnx!!…

 9. virgil Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  спасибо за инфу….

 10. David Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 11. Sergio Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 12. christopher Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 13. Bill Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 14. Steven Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 15. willie Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 16. jeremy Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 17. terrence Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 18. shaun Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 19. john Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 20. thomas Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 21. shane Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 22. Wade Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 23. Albert Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 24. jaime Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 25. Gilbert Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 26. evan Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 27. jessie Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 28. Ricardo Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 29. jerry Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 30. Dwayne Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 31. julian Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 32. roberto Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  tnx!!…

 33. Brad Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 34. Shawn Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 35. Dean Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 36. Charles Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 37. tyler Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 38. harry Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 39. Edward Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 40. richard Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 41. brett Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 42. alexander Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 43. steve Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 44. Justin Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 45. charlie Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 46. Roy Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 47. Harry Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 48. Eddie Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 49. Neil Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 50. Tommy Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 51. alejandro Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 52. Luther Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 53. Alfonso Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 54. craig Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 55. kevin Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 56. steve Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 57. Curtis Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 58. byron Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 59. johnnie Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 60. Orlando Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 61. Johnny Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 62. adam Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 63. Everett Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 64. Jimmie Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 65. Angelo Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 66. Lee Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 67. byron Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 68. Jesus Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 69. Jason Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 70. Jeffery Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 71. benjamin Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 72. Russell Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 73. Guy Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 74. darrell Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 75. theodore Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 76. edwin Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 77. Oscar Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 78. angel Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 79. Clarence Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 80. wade Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 81. Johnnie Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 82. chester Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 83. felix Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 84. Max Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 85. raul Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 86. Scott Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 87. otis Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 88. travis Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 89. Nelson Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 90. dennis Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 91. claude Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 92. luther Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 93. derrick Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 94. Jesse Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 95. Arthur Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  good….

 96. joseph Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 97. keith Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 98. bill Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 99. morris Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 100. alfonso Says:

  [email protected]” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

Αφήστε ενα σχόλιο